Notícies

Li oferim un resum de les notícies
més rellevants relacionades amb el Grup ATTSU

Caldera de vapor ATTSU de 96,3%d'eficiència per a fer el millor suc de taronja

Hem instal·lat una caldera de 12.000 kg/h de vapor a la Comunitat Valenciana amb un alt nivell d'eficiència i control per a la producció de suc de taronja de gran puresa.

El Grup ATTSU ha instal·lat recentment a una empresa d'alimentació de la Comunitat Valenciana una caldera per a produir 12 tones de vapor hora, model HH 12000.

La caldera compta amb un cremador mixt per a cremar de forma simultània biogàs i gas natural, fins a assolir un rang final de modulació 1/13

La caldera compta amb un economitzador de fums, completament fabricat en acer inoxidable 316L, tant els tubs, les aletes, com també el cos exterior, obtenint una eficiència final de la combustió de 96,3%.

Per aconseguir aquest rendiment i regulació, ha estat necessari optimitzar la combustió amb un variador de freqüència i una cèl·lula de O2. També s'ha implementat una cèl·lula en continu de monòxid de carboni, la qual desconnecta el cremador en cas de que augmenti el nivell de monòxid per sobre del valor programat.

L'ajustament de la pressió de sortida de vapor es realitza amb un PID sobre el cremador i un altre sobre l'aportació d'aigua a la caldera a través d'alimentació contínua d'aigua per combinació entre control per variador i vàlvula 3 vies.

La caldera va equipada amb purga de llots, purga de sals de lectura contínua i sondes de temperatura pel control dels rendiments de la combustió, les quals estan instal·lades a l'entrada i la sortida de gasos de l'economitzador, com també a l'entrada i la sortida del mateix.  

El sistema de vigilància de la caldera és de 72 hores i per a complir amb les indicacions de la normativa TRD ha estat necessària l'adequació dels sistemes de vigilància tant de la caldera com de la sala de calderes. El control de totes aquestes seguretats és realitzat des d'un PLC de seguretat de la sèrie 1500F de Siemens.

Pel control del rendiment global de la instal·lació s'han implementat els següents controls d'energia:

  • Comptador de vapor de la caldera fins a la planta.
  • Comptador de vapor de la caldera fins al desgasificador.
  • Comptador d'aigua
  • Comptador de gas natural
  • Comptador de biogàs
  • Mesurador d'energia de cada motor que intervé en el funcionament de la caldera

L'aportació d'aigua es realitza des d'un desgasificador tèrmic marca ATTSU completament fabricat en acer inoxidable, amb aportació d'aigua i vapor modulant que permet obtenir un rendiment òptim de la desgasificació de l'aigua d'aportació. El desgasificador va equipat amb un mesurador de l'O2 dissolt a l'aigua que permet visualitzar el correcte funcionament d'aquest equip.

uploads/images/entradas/caldera-de-vapor-963-rendimiento-para-hacer-zumo-de-naranja/caldera-de-vapor-en-fabrica-de-zumos.jpg
uploads/images/entradas/caldera-de-vapor-attsu-a-963-rendimiento-para-hacer-zumo-de-naranja/attsu-naranjas-XGH.jpg
Contacte
Newsletter