Notícies

Li oferim un resum de les notícies
més rellevants relacionades amb el Grup ATTSU

Caldera per la combustió d'olis de porcedencia animal

ATTSU dissenya un nou concepte de caldera per a la revalorització dels biocombustibles líquids procedents del refinat d'olis i grasses de procedència vegetal o animal.

El nou concepte de caldera, de 1750 kg/h de vapor, permet la combustió dels biocombustibles líquids procedents del refinat d'olis i grasses de procedència vegetal o animal de forma eficient i respectuosa amb el medi ambient, aconseguint una eficència energètica en el rang de treball de que supera el 96,2%

Aquesta caldera de vapor, incorpora totes les automatizacions per poder treballar amb vigilància indirecte 24h. Porta instal·lada un economitzador d'alta eficiencia ATTSU que permet recuperar el calor dels gasos i sortir amb els gasos a 120ºC a sortida de xemeneia.

Gracies a aquesta tecnologia, l'usuari de la caldera aconseguirà reduïr el consum de 750.000 litres de gasoil/any, evitant la generació de 150.000 kg de gassos de CO2/any.

Amb la caldera ATTSU RL preparada per als biocombustibles líquids procedents del refinat d'olis i grasses de procedència vegetal o animal, s'aconsegueix reduir el consum de derivats del petroli.

Tots aquells fabricants que disposin dels biocombustibles líquids procedents del refinat d'olis i grasses de procedència vegetal o animal resultatnt del seu procés de cocció o manipulació, podran reduïr dràsticament la seva petjada de carboni i el seu consum de combustibles derivats del petroli en al elaboració dels seus productes. Això permet a les industries un important estalvi energètic i una producció molt mñes ecològica i respectuosa amb el medi ambient.

uploads/images/entradas//caldera-de-vapor-attsu-para-combsution-de-aceites-animales.jpg
Contacte
Newsletter