Calderes d'aigua sobrescalfada

RLAS

Gas natural, GLP, Gasoil, Fueloil i Biogas

La caldera RLAS és una caldera d'aigua sobreescalfada, horitzontal, pirotubular de tres passos de fums, amb inversió de flama i cambra de fums totalment refrigerada per l'aigua de la caldera.

Amb potències tèrmiques des de 38 kW a 3.793 kW a partir de 6 a 16 bars de pressió estàndard i temperatures des de 110 a 220 ºC, utilitzant combustibles líquids o gasosos.

Les seves característiques principals resumides són:

Baixa pèrdua calorífica per radiació, gràcies a l'aïllament de gran espessor i a l’alta densitat, així com a l'aïllament de la porta davantera i la porta posterior.

 Gran accessibilitat pel manteniment i revisió, degut a la porta que té accés a la llar,a la placa tubular davantera i a la porta posterior, accés total a la placa tubular posterior i al calaix de fums.

El disseny de la llar i la distribució tubular, fa que la RLAS sigui una caldera de baixa càrrega tèrmica (< 1.30 MW/m3), a més gràcies a la inversió de flama i als retenidors de secció de efecte espiral té una combustió molt poc contaminant.

La recirculació interna de l'agua i la baixa resistència al pas dels fums està garantida gràcies al disseny, la secció dels tubs de fums i la separació entre ells.
La caldera RLAS, segons la pressió i el combustible pot arribar a un rendiment del 91%.

La caldera RLAS, pot subministrar-se (sota comanda) amb l’armari elèctric de control ATTSUTROL, amb autòmat  incorporat, podent aconseguir una vigilància de 24 o 72 hores.

El protector de plàstic que cobreix l'aïllament extern (acer inoxidable polit mirall), el preserva durant el procés d'instal·lació.

L'escala i plataforma en la generatriu superior són mesures de protecció pel personal de manteniment que es subministren com a una opció sota comanda.

La caldera RLAS, amb un únic comandament per a la posada en marxa, indicadors d'incidències, bloquejos automàtics contra maniobres errònies i un panell amb instruccions resumides de manteniment, és molt fiable i comprensible per a l'operador de calderes. 

L'aïllament tèrmic el conforma una capa gruixuda de material de baixa conductivitat i alta densitat, recobert per un envolvent metàl·lic d'acer inoxidable. 

Opcionalment pot equipar-se amb PLC amb diferents protocols de comunicació Modbus, Profubus, etc., facilitant l'integració de la caldera en qualsevol procés industrial.

Certificades segons la directiva europea 2014/68 /UE, opcionalment poden fabricar-se sota normativa ASME, BS, DNV, DOSH, EAC, JIS i altres

Contacte
Newsletter