Com es dimensiona el dipòsit d'expansió per a oli tèrmic de ATTSU?

En els circuits de calderes que funcionen amb oli com a fluid tèrmic, el dipòsit d'expansió serveix per a recollir l'augment de volum que afecta l'oli quan augmenta la temperatura del circuit de la caldera durant el seu funcionament.

El càlcul de les seves dimensions depèn de la temperatura a la qual funcionarà el sistema i al volum total calculat per a la resta de la instal·lació.

Segons les recomanacions de ATTSU, la capacitat del dipòsit d'expansió ha de ser un terç (30%) del total de la instal·lació general, com a mínim per a sistemes que aconsegueixin els 250 °C durant el seu funcionament.

Gràcies a l'àmplia experiència de l'equip d'enginyeria i disseny de ATTSU, cada dipòsit d'expansió per a oli tèrmic es dimensiona juntament amb el conjunt d'instal·lació de què en forma part.Contacte
Newsletter