Per a què s'utilitza l'oli tèrmic en les calderes industrials?

A més de l'aigua, hi ha d’altres fluids que poden transportar calor en les calderes industrials, i quan es necessiten temperatures superiors, solen ser els fluids tèrmics els que substitueixen a l'aigua. El denominat oli tèrmic en realitat són més d'un tipus: olis minerals o sintètics.

L'oli mineral s'obté del petroli.

Fent servir els olis tèrmics com a líquid transmissor de calor, s'elimina la corrosió de les instal·lacions i es pot treballar a menys pressió i major temperatura.

ATTSU dissenya i fabrica calderes que funcionen amb oli tèrmic, per exemple:

• Calderes d'oli tèrmic

•reboilero vaporitzador model V

l'economitzador d'oli tèrmic

• dipòsits fixos i mòbils per a oli tèrmic.Contacte
Newsletter