Com es mesura el rendiment de les calderes per a atorgar el marcatge CE?

Segons la Directiva 92/42/CE relativa als requisits mínims de rendiment per a les calderes noves d'aigua calenta alimentades amb combustibles líquids o gasosos, ha d'assegurar-se l'eficiència energètica dels equips que es posin en funcionament a Europa.

Per a això, ATTSU i la resta de fabricants, han de seguir una sèrie de requisits per a què les calderes garanteixin un elevat rendiment en el seu funcionament. El compliment d'aquests requisits legals permet que les calderes industrials de vapor de ATTSU incloguin el marcatge CE que certifica la seva homologació per a poder instal·lar-se en qualsevol país de la Unió Europea.

El rendiment es calcula, pel mètode directe, respecte al fluid que circula pel circuit de la caldera i també respecte al poder calorífic del combustible utilitzat (PCI-poder calorífic inferior unitat kJ/kg)


Contacte
Newsletter

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per a millorar els nostres serveis i la seva experiència mentre visita el nostre web.