Com es mesura el rendiment de les calderes que fan servir gas per a funcionar?

Els rendiments de les calderes estan directament relacionats amb el combustible que fan servir, ja que no tots tenen el mateix poder calorífic.

Els gasos liquats del petroli (GLP) tenen major poder calorífic que el gas natural o el gasoil.

És habitual veure en les calderes industrials de vapor el valor de poder calorífic inferior (PCI) per a reflectir el seu rendiment. Si es tracta d'una caldera de condensació, el rendiment que s'obté és major, i es fixa segons el PCS (poder calorífic superior) del combustible.

Cap combustible i per tant cap caldera arriba al 100% de rendiment, però si se segueixen les recomanacions dels fabricants, com ATTSU, per al seu funcionament i manteniment, es pot fer molt més eficient el seu rendiment en el treball i estalviar així recursos naturals.

 


Contacte
Newsletter