Com es poden prevenir els arrossegaments en les calderes de vapor industrials?

L'arrossegament de condensats en una caldera té relació amb el subministrament de vapor humit, que conté gotes d'aigua. La formació de vapor d'aquesta mena no és desitjable, es considera vapor contaminat i s'associa a deficiències de funcionament de la caldera o bé qualitat deficient de l'aigua . Els sòlids arrossegats solen ser sals de sodi o bé sosa càustica.

Aquests arrossegaments afecten la paret de la cambra de vapor de la caldera, i fa que el nivell d'aigua en la cambra presenti irregularitats.

Per a prevenir els arrossegaments de condensats cal ser molt precisos en les anàlisis de l'aigua d'entrada al circuit de vapor de la caldera per a detectar impureses. Es pot comptar amb instal·lacions accessòries de millora de la qualitat de l'aigua de subministrament i amb mecanismes de recuperació de condensats, com els dipòsits que inclou l'equip WTC d'aigua de les calderes ATTSU.


Contacte
Newsletter