Per què és necessària la recuperació de condensats del circuit de la caldera de vapor industrial?

En les instal·lacions annexes de tractament de l'aigua que s'aporta a la caldera de vapor industrial, a més de tractar l'aigua d'entrada, s'hi inclou el sistema de recuperació de condensats perquè és un altre dels aspectes que han de controlar-se per a assegurar el bon funcionament dels equips.

Els condensats poden provocar corrosions en els seus circuits degut a l'arrossegament d'elements químics i a la presència d'àcid carbònic.

La presa per al retorn de condensats, és imprescindible per a disminuir el consum d'aigua i millora el rendiment global de la instal·lació. L'equip WTC de ATTSU de tractament d'aigua inclou dipòsit de recollida de condensats.Contacte
Newsletter