Com es pot millorar la qualitat de l'aigua per a una caldera industrial de vapor sense afegir productes químics?

L'aigua és un element bàsic de la generació de vapor en el circuit d'una caldera industrial, perquè forma part de la instal·lació i influeix en el rendiment complet.

Enfront dels tractaments tradicionals consistents a afegir productes químics a l'aigua (bisulfits bàsicament) que segrestin l'oxigen dissolt, la desgasificació tèrmica és molt menys agressiva i permet estalviar en productes químics. Es tracta d'elevar la temperatura de l'aigua fins als 105 °C amb pressió constant a temperatura d'ebullició, abans que entri a la caldera, perquè a major temperatura l'oxigen disminueix la seva solubilitat.

Els desgasificadors tèrmics que fabrica i instal·la ATTSU vénen equipats amb equips automàtics de mesurament continu de l'oxigen dissolt en l'aigua d'alimentació abans d'entrar en la caldera.Contacte
Newsletter