Com estan regulades les emissions de NOx de les calderes de vapor industrials a la UE?

Malgrat la millora produïda gràcies a la conscienciació de diferents indústries sobre la problemàtica del canvi climàtic en els últims anys, el Programa de Medi Ambient de la UE té molt en compte que els ecosistemes continuen sofrint les conseqüències negatives de l'excessiu índex de nitrogen i sofre que hi ha en la nostra atmosfera associat a les emissions del transport, diferents pràctiques agràries i a la generació d'electricitat. Les emissions de diòxid de sofre (SO2) i òxids de nitrogen (NOx) que generen les calderes de vapor industrials han d'estar regulades en aquest sentit perquè l'impacte mediambiental sigui el mínim possible. ATTSU, en aquest sentit, té molt en compte la seva responsabilitat social i s'ha proposat sempre avançar invertint en l'entorn i en les relacions amb els seus interlocutors, entre els quals estan les ONG defensores del medi ambient.

La Directiva (UE) 2015/2193 exigeix que s'intensifiquin els esforços per a complir la legislació sobre qualitat de l'aire de la Unió i que es determinin accions i objectius estratègics per a després de 2020. Per a això estableix normes que busquen controlar i reduir les emissions a l'aire de diòxid de sofre (SO2), òxids de nitrogen (NOx) i partícules procedents de les instal·lacions de combustió mitjanes per a reduir els seus riscos sobre la salut humana i el medi ambient. Estableix a més que tals limitacions no han de tenir com a conseqüència l'augment d'altres agents contaminants com el monòxid de carboni.

Les emissions de NOx procedents de les instal·lacions de combustió mitjanes amb una potència tèrmica nominal superior als 5 MW hauran de respectar una sèrie de restriccions que s'aniran aplicant amb major exigència amb el pas dels anys. Així, en 2025 s'aplicarà una nova restricció considerable d'aquestes emissions que serà intensificada a partir de 2030.


Contacte
Newsletter