Com s'instal·len les canonades del circuit de la caldera?

El disseny del circuit per on circularà el vapor i altres components per a la instal·lació d'una caldera industrial de vapor inclou les següents canonades:
•    La línia de sortida des de la caldera denominada connexió a consumidor o a distribuïdor.
•    La sortida de les vàlvules de seguretat cap a l'exterior (atmosfera)
•    La línia d'aigua, d'entrada a la caldera, des de la bomba d'alimentació provinent del dipòsit de condensats.
•    Les línies de canonades de ventilació: per al dipòsit de condensats, el refrigerador de purgues i de desguàs de les purgues.
•    Les línies de purgues, des dels punts de purgues al refrigerador.
 

El disseny del recorregut de totes aquestes canonades ha d'adequar-se a l'espai disponible i a les característiques de la nau industrial on s'instal·larà. Gràcies a l'àmplia experiència del departament d'enginyeria i disseny de ATTSU, es creen instal·lacions amb el màxim rendiment energètic com a objectiu.


Contacte
Newsletter