De què tracta la normativa de motors EU MEPS?

Les sigles EU MEPS corresponen a European Union Minimum Energy Performance Standard, (Norma de rendiment mínim estandarditzat de la Unió Europea) i fa referència a la implantació, des de l'any 2011, d'uns nivells de rendiment energètic mínims per als motors elèctrics que es comercialitzen a la Unió Europea (EU).

Aquesta normativa afecta a la fabricació i comercialització de motors d'inducció trifàsics amb una potència que arriba a 375 kW.

El rendiment dels motors a qui aplica es mesura respecte a dues normes internacionals IEC (International Electrotechnical Commission): l'IEC 60034-2-1: 2007, i l'IEC 60034-30.

Per això, en la placa de característiques i en la documentació dels motors que ATTSU fabrica i comercialitza per a l'EU s’hi pot llegir:

-L'any de fabricació

-El rendiment nominal menor de la gamma al 100, 75 i 50% de la càrrega

-El nivell de rendiment (International Efficiency) IE2 o IE3.

Amb l'aplicació de la normativa EU MEPS, que no aplica als motors per a atmosferes perilloses ni als motors de frenada, ATTSU i la resta de fabricants dins l'EU garanteixen l'aplicació del Ecodisseny dirigit a reduir el consum d'energia i obtenir un major rendiment dels productes fabricats.


Contacte
Newsletter