Disposa ATTSU d'alguna caldera de vapor industrial que funcioni amb energies alternatives?

Si, la caldera de vapor industrial CSPM funciona amb qualsevol tipus de biomassa; des d'astelles forestals, pellet, bagàs, palla o qualsevol altre subproducte de la família de la biomassa.

A més, la seva graella es pot adaptar al tipus de biomassa que es vulgui utilitzar pel seu funcionament.

Contacte
Newsletter