Calderes de vapor

CSPM

Biomassa

Caldera de vapor, horitzontal, pirotubular amb llar refrigerada per la mateixa aigua de la caldera dissenyada per a la combustió de biomassa.

Amb produccions de vapor des de 200 kg/h (130 kW) fins a 25.000 kg/h (16.500 kW). Llar amb graella mòbil refrigerada totalment per aigua

Llar amb graella mòbil refrigerada totalment per aigua

Admet qualsevol tipus de biomassa des de estella forestal, pellet, bagàs, palla, subproductes de biomassa, etc. Adaptem la graella al tipus de biomassa a utilitzar.

Les seves característiques principals resumides són:

Caldera de vapor pirotubular amb llar de combustió de paret humida, tres passos de fums amb un recorregut a la llar i dos recorreguts als tubs. L'aïllament tèrmic es realitza mitjançant fibra ceràmica i manta de fibra de vidre, amb protecció exterior en xapa d'alumini/acer inoxidable.

Té una àmplia porta d’accés a la llar per inspecció i neteja. Aquesta porta permet l’accés del personal de manteniment d'una forma fàcil i còmoda a la llar de combustió i facilita d'una forma exponencial les tasques de manteniment i neteja. Les mesures de la porta són 800x600 mm.

La cambra de combustió està fabricada mitjançant parets de cambra refrigerades per l'aigua de la caldera i està formada per un sòl que conforma la llar on es produeix la combustió a través d'una graella mòbil de fosa i aportació de material.

Degut a què la cambra està totalment refrigerada per aigua ens permet controlar la temperatura de combustió de la llar permetent treballar amb temperatures altes sense tenir problemes de desgast del refractari per temperatura, ni fosa de les impureses que porta el combustible que puguin provocar parades innecessàries per manteniment.

Aquesta graella és impulsada mitjançant pistó/ns hidràulics i posseeix una recollida de cendres per a la seva evacuació. Els materials utilitzats per la fosa d'inoxidable són d'alta qualitat: Fosa al crom al 27% DIN-14823 GX 40 CR NI SI 27.

Els tubs de sustentació de la graella estan refrigerats per aigua, evitant qualsevol problema d'escalfament que poden ocorren en llars "seques" o de formigó.

Aquesta cambra va a sota de la caldera de vapor descrita unint les dues cambres de combustió i està comunicada amb la caldera mitjançant tubs amb recirculació d'aigua ascendents i descendents per  circulació natural.

Per la part posterior de la llar els gasos a alta temperatura entren al 1º feix tubular fins la porta frontal on tornen a girar 180 º i s'introdueixen al 2º feix tubular, fins a la caixa de fums a la part posterior per a sortir posteriorment pel conducte de gasos cap al multicicló/cicló.

Gràcies al volum i altura de la cambra de vapor, a més de la incorporació interior del separador de gotes, fan que la caldera CSPM sigui una de les de millor títol de vapor. 

El disseny de la llar, la distribució i la secció dels tubs de fums, a més de l'experiència de més de 70 anys, fan que la caldera CSPM aconsegueixi una combustió bastant neta, allargant el període  parades per a la seva neteja.

L'aïllament tèrmic el conforma una capa gruixuda de material de baixa conductivitat i alta densitat, recobert per un envolvent metàl·lic d'acer inoxidable. 

Opcionalment pot equipar-se amb PLC amb diferents protocols de comunicació Modbus, Profubus, etc., facilitant l'integració de la caldera en qualsevol procés industrial.

Certificades segons la directiva europea 2014/68 /UE, opcionalment poden fabricar-se sota normativa ASME, BS, DNV, DOSH, EAC, JIS i altres

Contacte
Newsletter