En què consisteix la certificació IEC 61641:2008 que té ATTSU?

Aquesta certificació es concedeix als armaris elèctrics que formen part de les instal·lacions de calderes de vapor elèctriques. L'organisme que l'atorga és la Comissió Electrotècnica Internacional (sigles IEC en anglès).

Per a obtenir-la no queda més remei que provocar una fallada interna de l'arc elèctric en un armari elèctric fabricat per ATTSU perquè hi hagi un curtcircuit i comprovar que, en cas d'aquesta circumstància no desitjada, no es projecten partícules a l'entorn,amb el risc d'incendi o de lesions al personal proper que això provocaria. És el que es denomina un assaig destructiu.

Les especificacions de l'assaig per a obtenir la certificació inclouen la intensitat del curtcircuit (690 volts i 50000 Amperes) i la seva durada (100 mil·lèsimes de segon).

En el següent vídeo de ATTSU es pot veure com es va dur a terme un d'aquests assaigs, que ha de fer-se en les instal·lacions del laboratori acreditat per a aquesta certificació.Contacte
Newsletter