En què consisteix la graella mòbil a les calderes industrials de vapor?

A las calderes industrials de vapor que funcionen amb biomassa com a combustible, la instalació d’una graella mòbil es la opció més recomanable, donat els avantatges que comporta:

-La graella mòbil, permet afegir la biomassa i extreure cendres i escòries de manera  automàtica de la caldera, i això en facilita el manteniment, la neteja i la revisió.

-També la graella mòbil facilita l’ús de qualsevol tipus de biomassa com a combustible, independientement de la seva grandària.

-La llar de la caldera amb graella mòbil es pot refrigerar totalment amb aigua. Això passa amb la caldera de vapor industrial de biomassa CSPM d’ ATTSU, que estalvia el problema de l’escalfament de la llar anomenada “seca”.


Contacte
Newsletter