Es pot afegir un desgasificador auxiliar al dipòsit d'aigua d'entrada a la caldera?

Davant la necessitat de millorar la qualitat de l'aigua que es subministra al circuit de la caldera industrial, l'equip WTC d’ ATTSU incorpora diversos components addicionals, entre ells un annex de desgasificació parcial per a eliminar-ne la major part de l'oxigen i diòxid de carboni dissolt.

Per als processos més exigents i aplicacions especials es pot afegir un equip d'òsmosi inversa.

Si és necessària una desgasificació total de l'aigua, el desgasificador tèrmic ATTSU model DG és llavors la millor opció.Contacte
Newsletter