Per a què es fan servir les calderes industrials de vapor en el sector agrícola?

En el sector agrícola, l'ús de calor i del vapor hi té diferents aplicacions:

-Esterilització de terres.

-Escalfament d'hivernacles.

-Extracció i destil·lació d'olis essencials.

-Instal·lacions per a la generació i aprofitament del biogàs.

-Neteja i tractaments hortofructícoles.

Les calderes de vapor alimentades amb biomassa són utilitzades habitualment per les empreses d'aquest sector. Els models alimentats per biomassa que ATTSU fabrica i instal·la s'adapten gràcies a les seves característiques tècniques a les necessitats d'aquests clients.

Les calderes poden adaptar-se a la varietat de biomasses disponibles en aquest sector. El sistema de graella mòbil permet la bona combustió dels diferents tipus de biomassa.

El sector agrícola confia per als seus processos en el vapor de les calderes ATTSU.Contacte
Newsletter