Per a què serveix un refrigerador de purgues?

Com que la caldera treballa amb l'aigua del seu circuit a temperatura molt elevada, en realitzar les purgues automàtiques, l'aigua que surt ha de refredar-se abans d'abocar-se definitivament al clavegueram. Per a això es fa servir un dipòsit refrigerador de purgues.

ATTSU fabrica el refrigerador de purgues compacte DF en diferentes mides, des de 60 a 2000 litres.

El dipòsit DF és compacte, és un refrigerador de purgues creat per a qualsevol instal·lació i caldera de vapor. Els dipòsits DF de ATTSU asseguren que les aigües de la purga es refredin i que l'evacuació a l'exterior es faci a temperatures baixes.Contacte
Newsletter