Per a què serveixen les turbines de vapor?

Les turbines de vapor són les màquines que converteixen un flux de vapor en energia mecànica, que es transmet als seus elements mòbils i poden generar electricitat a petita escala i també mitjanes i grans produccions d'electricitat com en les centrals tèrmiques.

Els models de calderes de vapor ATTSU, com el BV, estan associades a la recuperació de calor  de turbines i motors a gas i amb la calor residual d'aquestes, que pot ser molt elevada,  generen vapor per a ús industrial i, en el cas de la trigeneració, en generen per a turbines de vapor.


Contacte
Newsletter