Per què les calderes s'instal·len sobre bancades en comptes de directament en el paviment?

Les calderes industrials s'instal·len sobre bancades d'obra per a evitar els desnivells en el sòl i per altres raons:

-Amb la finalitat de repartir al sòl o forjat el pes de la caldera en servei.

-Han d'aïllar-se les calderes del sòl per a evitar accidents que acabin amb una filtració de combustible al terreny, encara que aquest estigui pavimentat.

L'altura mínima d'aquestes bancades sol ser d'entre 5 i 15 cm sobre el nivell.

Les calderes ATTSU, estan dissenyades, per a poder ser col·locades, damunt d'un sòl anivellat, sense necessitat de bancada, ja que disposen d'una pròpia bancada per a repartir el pes de manera uniforme.

ATTSU, com a empresa instal·ladora de calderes de vapor industrial , s'encarrega també del disseny i construcció de les sales de calderes, sempre adaptant l'espai disponible a les característiques dels equips per  assegurar la seva màxima seguretat.


Contacte
Newsletter