Serveis

Disseny i muntatge de sales de calderas

Disseny i muntatge de sales de calderes de vapor, oli tèrmic, aigua calenta i sobreescalfada "claus en mà".

Instal·lació i fabricació de tots els elements necessaris en la sala de calderes. 

Els treballs bàsics a realitzar són:

 • Anivellament i adequació de la ubicació de les calderes a la sala
 • Muntatge de la xemeneia tram recte, construïda en xapa d'acer inoxidable, amb trencaaigües i barret
 • Canonada línia de vapor des de la vàlvula de sortida de la caldera fins l'entrada al distribuïdor de vapor o connexió al consumidor
 • Canonada de connexió d'aigua d'alimentació des del dipòsit de condensats a la bomba d'alimentació d'aigua
 • Canonada de sortida de vapor a l'exterior de les vàlvules de seguretat
 • Canonada d’aeració del dipòsit de condensats
 • Canonada d’aeració del depòsit refredador de purgues
 • Canonada de diferents diàmetres per la connexió de les purgues de la caldera al desaigües
 • Suports lliscants per a les canonades de vapor i retorn
 • Aïllament de les canonades,distribuïdor de vapor i retorn mitjançant llana de roca d'alta densitat i protecció exterior amb xapa d'INOX o alumini
 • Homologació CE i ASME per la instal·lació de la canonada.


Contacte
Newsletter