Per què perd calor el vapor que circula per una caldera i instal·lació industrial?

És inevitable que durant el funcionament normal d'una caldera de vapor industrial, l'aigua i també el vapor que circula pels seus conductes perdin calor, es refredin, pel simple fregament amb les parets de les canonades del circuit. Es calcula que entre un 0,5 i un 2% de pèrdua de calor es deu a aquesta causa, i no es considera significativa mentre no sigui superior.

També hi ha pèrdua d'energia a través del fum de la combustió. Es detecta en comprovar que, per la mateixa pressió de funcionament, els gasos surten a més temperatura. Això pot succeir per tres raons:

-             Proporció massa alta d'aire en la combustió (excés d'oxigen)

-             Embrutiment de sutge de la caldera

-             Precipitacions de llots o calç a l'interior de la caldera

Més d'un 5-10% de pèrdua de calor en aquest punt pot indicar que el manteniment de la caldera no és correcte.

La mala qualitat del propi combustible, en el cas dels derivats del petroli, pot produir també les conegudes com a “pèrdues per no-cremats”, que implica que el combustible no es crema completament. Es detecta per la presència de CO juntament amb el CO₂ en els gasos de combustió.

ATTSU fa el disseny de la caldera ja pensant a tenir un fàcil manteniment i en la minimització de les pèrdues de calor i l'obtenció del millor rendiment energètic possible.Contacte
Newsletter