Per què són necessàries les purgues en les calderes de vapor industrials?

Si no es realitza una purga, o extracció parcial de l'aigua que circula per la caldera, les impureses tendeixen a concentrar-se en l'aigua líquida que circula per la caldera i es dipositen en el seu fons, i això faria que s'hagués d'abocar al desguàs part de l'aigua de la caldera.

La purga consisteix a extreure de la caldera la quantitat necessària d'aigua amb massa salinitat i emplenar el circuit amb aigua nova que no conté tanta quantitat de sals.

Les purgues compten amb un control específic en les calderes de vapor industrials.

És necessari reduir la salinitat de l'aigua de les calderes per a limitar les purgues, ja que l'eficiència tèrmica de qualsevol caldera de vapor industrial disminueix a major quantitat de purgues que se li apliquen.

ATTSU, com a fabricant i instal·lador de calderes de vapor industrials, coneix i ajuda els seus clients a trobar el perfecte ajust entre quantitat de purgues necessàries i eficiència tèrmica de les calderes de vapor industrials que instal·la.Contacte
Newsletter