Què és el vapor sec i el vapor humit?

El pas d'aigua a vapor no és homogeni ni té lloc al complet durant el funcionament de les calderes de vapor industrial, per això es diu que el vapor que circula pel circuit de la caldera és majorment vapor humit, és a dir, conté una petita proporció d'aigua encara líquida.

A major proporció d'aigua en el denominat títol de vapor, menor poder calorífic per a transferir al procés o producte que depèn d'això.

Des del punt de vista d'eficiència energètica, el desitjable en el funcionament d'una caldera industrial de vapor és obtenir el màxim de vapor sec o saturat, és a dir, lliure de bombolles, gotes en suspensió i aigua en forma líquida i amb major poder calorífic, amb el titulo de vapor 1.

ATTSU fabrica i instal·la calderes de vapor saturat sec per a aquells sectors industrials que han de garantir la màxima qualitat de vapor per als seus processos.


Contacte
Newsletter