Què són les calderes de vapor amb sistema de baix NOx?

Les calderes de vapor amb sistema de baix NOx estan especialment dissenyades per minimitzar l'impacte mediambiental amb la producció de vapor saturat sec. Aquest tipus de calderes incorporen un economitzador en acer inoxidable que compta amb un flux creuat que s'integra en el mateix cos de la caldera i que, en conseqüència, permet assolir una eficiència màxima.

A més, compta amb una vàlvula de 3 vies, 2 bombes d'alimentació, purgues automàtiques de llots i sals, i amb un cremador de gas natural amb emissions baixes de NOx.


Contacte
Newsletter