Calderes de vapor

RLE - Hybrid

Gas natural, GLP, Gasóleo, Fuelóleo, Biogás + Electricidad

Caldera de vapor pirotubular con emisiones bajo NOx ( < 100 mg/Nm3) y calentamiento eléctrico 400V. Con hasta un 50% de la generación de vapor eléctrica

Produccions de vapor des de 50 kg/h a 5.000 kg/h i potència tèrmica des de 30 kW a 4.000 kW.

Les seves principals característiques són:

Dissenyades per a funcionar amb qualsevol combustible habitual (Gas natural, GLP, gasoil, fueloil, etc.)

Alt títol de vapor, aconseguit gràcies al gran volum i altura de la seva cambra de vapor, juntament al separador de gotes muntat a l'interior de la caldera.
 
Las emissions del conjunt caldera més cremador desenvolupat pel departament de I+D+i d'ATTSU en col·laboració amb els fabricants més  importants, permeten que compleixi amb la directiva de la UE 2015/2193 en referència a les emissions de NOx < 100 mg/Nm3),  arribant a valors inferiors a 80 mg / Nm3.

Gran accessibilitat per al manteniment i revisió, a causa d'una sola porta davantera que dóna accés a la llar i a tot el circuit de fums, a més d'una sola porta al darrere que dóna accés a tota la placa posterior. La xemeneia situada a la generatriu superior no impedeix aquestes maniobres de manteniment.

El disseny de la llar i la distribució tubular fa de la RL una caldera de baixa càrrega tèrmica (entre 0,9 i 1,4 MW / m3 segons mides) amb als retenidors aconsegueix un rendiment tèrmic del 91% i una combustió de baix nivell contaminant. El seu rendiment pot augmentar fins a un 6% instal·lant un economitzador ATTSU que augmenta la temperatura de l'aigua d'alimentació.

Les calderes RL disposen d'un panell de control amigable amb un únic comandament de treball que evita possibles errors de funcionament, així com pilots per a cadascuna de les funcions i alarmes, a més d'un resum d'instruccions de funcionament i manteniment, la qual cosa permet que la conducció de la caldera sigui molt comprensible per a qualsevol operador.

 
L'aïllament tèrmic el conforma una capa gruixuda de material de baixa conductivitat i alta densitat, recobert per un envolvent metàl·lic d'acer inoxidable. 
 
La caldera RL pot subministrar-se (sota comanda) amb l'armari elèctric de control ATTSUTROL, a més d'autòmat incorporat, permetent aconseguir una vigilància de 24 o 72 hores.

Opcionalment pot equipar-se amb
PLC amb diferents protocols de comunicació Modbus, Profubus, etc., facilitant l'integració de la caldera en qualsevol procés industrial.

Els comandaments poden instal·lar-se a ambdós laterals, dreta o esquerra, la pressió de servei està disponible fins a 16 bar o més.
La segona bomba d'alimentació en stand-by, les purgues de llots o de sals, l'economitzador, etc., són opcionals disponibles per a tota la gamma.

Disponible una plataforma i escala opcionals a partir del model RL-2000, les quals faciliten la manipulació de les vàlvules de la part superior en condicions segures per al personal de manteniment. Una làmina plàstica protegeix l'aïllament extern del generador durant el transport i la instal·lació.

Certificades segons la directiva europea 2014/68 /UE, opcionalment poden fabricar-se sota normativa ASME, BS, DNV, DOSH, EAC, JIS i altres

 

Revisar les Certificacions ATTSU 

Contacte
Newsletter