Qui es pot encarregar de les revisions de les calderes de les instal·lacions industrials?

Encara que en les instal·lacions industrials sempre hi ha un o més responsables del manteniment intern de les calderes degudament acreditats, ATTSU s'ofereix a realitzar les revisions periòdiques obligatòries de les calderes segons la legislació espanyola d'equips a pressió, ja que es necessita ser una empresa degudament acreditada per a poder realitzar-ho.

Aquestes inspeccions poden incloure neteges, revisions, recanvis, assajos, proves, etc o simplement inspeccions visuals, però sempre amb el lliurament final del certificat de la revisió periòdica amb validesa legal davant l'administració.


Contacte
Newsletter