Quina clasificació IP poden tenir les calderes industrials de vapor instal·lades a l’exterior?

Les calderes preparades per a ser muntades a l’exterior s’ identifiquen amb un símbol que descriu el grau de protecció de les seves parts eléctriques davant les condicions ambientals com ara la humitat, les partícules de pols i d’altres.

Les sigles IP corresponen a l’anglès "Ingress Protection" (protecció enfront l’entrada)

Al darrera de les inicials IP hi van dues xifres, la primera, de l’1 al 6, indica el grau de protecció contra partícules que poden entrar-hi, és a dir, fins a quin punt aïllen les portes el quadre elèctric davant l’entrada de pols. El 6 és el grau que la majoria d’ aparells que funcionen a l’aire lliure compleixen, i garanteix que aquest equip és completament hermètic a la pols i  partícules fins i tot amb aire en continu, com passaria per exemple dins una instal·lació sense sostre.

La segona xifra és aquella que defineix el grau de protecció enfront la humitat.

Les calderes s’acostumen a fabricar amb índex entre IP65 a IP68. El 5 és un grau de protecció contra dolls dirigits d’aigua de baixa pressió, i el 8 correspon a un equip que funciona submergit a molta fondària. En aguantar més humitat, major és el valor d’aquest índex.

 

ATTSU fabrica i instala calderes industrials de vapor que poden funcionar a la intemperie (outdoors)Contacte
Newsletter