Quina és la principal característica de la caldera de vapor CSPM de biomassa de ATTSU?

La principal característica de la caldera de biomassa CSPM de ATTSU és l'adaptabilitat de les seves cambres a la mena de biomassa utilitzada i als residus de combustió generats. Les cambres poden ser de graella fixa, mòbil, cilíndric-verticals o cilíndric-horitzontals. El seu disseny, distribució i secció de la llar i les canonades permeten que aquesta caldera s'embruti menys, i per tant calgui realitzar menys aturs per a realitzar la seva neteja.

En tenir la paret refrigerada per aigua permet poder controlar la temperatura de la llar de combustió, evitant la formació d'escòries i la fosa de les cendres.

Contacte
Newsletter