Quina és la relació entre fabricant i el titular/usuari des que es lliura la caldera de vapor industrial?

Donades les característiques tècniques tan específiques de les calderes industrials i la gran importància dels processos de producció en els quals intervenen, el vincle que s'estableix entre fabricant i titular de cada caldera és gairebé per a tota la vida. Les dues parts tenen deures i obligacions respecte a l'altra regulats per la legislació.

El fabricant, per exemple, ha de lliurar al titular tota la documentació necessària sobre la caldera que acaba d'adquirir, des de les instruccions de funcionament i manteniment fins als dispositius de seguretat i control.

El titular de la caldera, per part seva, ha de comptar amb personal especialitzat per a fer-la funcionar, ha de realitzar les revisions i reparacions necessàries per a mantenir la caldera en perfecte estat per a obtener-ne el màxim rendiment i ha d'encarregar-se de les comprovacions de seguretat.

El titular de la instal·lació també és l'empresa responsable de legalitzar la instal·lació de l'equip i de realitzar les inspeccions obligatòries conjuntament amb l'empresa acreditada per a realitzar-les.


Contacte
Newsletter