Quina funció té un cremador de postcombustió en una caldera de vapor de recuperació de gasos (cogeneració)?

La funció d'un cremador de postcombustió en una caldera de vapor de recuperació de gasos (cogeneració) és l'elevació de la temperatura dels gasos fins a un nivell adequat, sense augmentar el volum de gasos ni l'aire de combustió.

Aquest cremador aprofita el contingut sobrant d'oxigen dels gasos d'escapament per a realitzar la combustió que es produeix abans d'entrar a la caldera.

ATTSU equipa algunes de les seves calderes amb cremadors de postcombustió per augmentar la producció de vapor, augmentant l'eficiència de la cogeneració.Contacte
Newsletter