Quines novetats porta el Nou Reglament d'Aparells a Pressió (Reial decret 809/2021)?

La renovació de la legislació sobre aparells a pressió és sempre important, per les implicacions que té en la fabricació i instal·lació de les calderes industrials de vapor. A partir de gener de 2022 entra en vigor un nou Reglament que porta novetats tant per a fabricants i instal·ladors com per a propietaris i usuaris d'aquestes instal·lacions industrials.

És molt important saber l'edat de les instal·lacions de calderes industrials de vapor de la seva fàbrica, perquè la nova legislació afecta de manera diferent a les noves i a les ja existents.

L'article 9 del nou Reglament fa referència a les obligacions de les persones que treballen amb les instal·lacions i equips a pressió i l'Annex I està dedicat a les empreses que s'encarreguen d'instal·lar i reparar els equips a pressió, com fa ATTSU des de fa tant de temps amb les calderes que fabrica, el servei post-venda estès en el temps.

L'expert equip professional de ATTSU atén qualsevol dubte o consulta sobre com afecten aquestes novetats legislatives a les instal·lacions de calderes industrials de vapor que porta a terme.


Contacte
Newsletter