Quins accessoris per a calderes existeixen?

La instal·lació d'una caldera de vapor industrial ha d'adaptar-se al procés al qual es destinarà el vapor i l'automatització que vol el client per a ella, i per això es dissenya moltes vegades el projecte a mida, incloent elements complementaris que ajuden la caldera a adaptar-se amb més precisió al procés industrial. Els accessoris més comuns són:


•    Purgues automàtiques


•    Vigilància indirecta de 24h o de 72h


•    Dipòsits refrigeradors de purgues.


•    Economitzadors per a millorar el rendiment de qualsevol caldera.


•    Instal·lacions complementàries per a l'aigua d'alimentació, que inclouen dipòsit d'alimentació, de recuperació de condensats, descalcificador, dosificador d'additius o aixetes per a prendre mostres, per exemple.


•    Vaporitzadors i col·lectors de vapor amb múltiples connexions.


•    Desgasificadores tèrmics per a millorar el rendiment de la caldera a partir del tractament de l'aigua d'alimentació.

ATTSU fabrica i subministra qualsevol equip complementari a la caldera de vapor industrial, i dissenya nous equips i eines si són necessàries per a què la instal·lació final s'adapti a les expectatives dels clients.
 


Contacte
Newsletter