Quins avantatges de seguretat i salut ofereix el GLP en calderes de vapor?

L'ús de GLP en calderes de vapor evita vessaments de combustible durant la seva manipulació, tenint un sistema més segur d'ompliment i transport, a causa de les característiques del combustible.

Com que és un combustible gasós i emmagatzemat a alta pressió, no necessita d'escalfament ni bombes per al seu transport per a la utilització dins de la fàbrica. D'aquesta manera s'evita riscos que els operaris puguin ser cremats o ferits pel combustible (búnquer) a causa de la seva manipulació o la dels seus components per al transport.

S'eviten les filtracions del combustible en cas de fuga, el subsòl, evitant la contaminació ambiental del sòl de la fàbrica i dels aqüífers o pous d'aigua que pugui disposar el client.Contacte
Newsletter