Quins sistemes de ventilació tenen les calderes industrials?

Les calderes industrials de vapor d'unes certes dimensions es troben situades dins una sala de calderes necessària per a assegurar la seguretat en el seu funcionament com a equips a pressió segons la normativa local.

Les sales de calderes, encara que no són llocs de treball permanents per al personal responsable del seu funcionament, sí que són llocs amb accés per a les persones imprescindibles i s'ha de limitar l'accés del personal, perquè només pugui entrar en elles el personal autoritzat.

Les sales de calderes han d'estar ben ventilades, amb entrada i sortida d'aire exterior inferior o superior. Existeixen criteris preestablerts per al disseny i les característiques de la ventilació en el cas de sales per als equips més potents o que fan servir combustibles com el gas natural, és el cas de la norma UNE 60601.


Contacte
Newsletter