Quins tipus de control hi ha de cremadors per a calderes industrials?

Existeixen dos tipus de cremadors per a les calderes de vapor industrials, segons com controlen la barreja d'aire i combustible en el moment clau de funcionament de qualsevol caldera com és la generació de la combustió.


•    En els cremadors de control mecànic, és l'operador de la instal·lació qui ha de dur a terme els ajustaments per assegurar que la combustió és la millor possible, en termes de rendiment del combustible. Funcionen mitjançant servomotors i trapes d'accionament mecànic. La regulació es fa de manera mecànica, amb ressorts i caragols.
•    Els cremadors electrònics es controlen de manera digital i tenen avantatges en el seu rendiment i manteniment respecte als anteriors, donat que fan l'ajust mitjançant senyal electrònic i no pateixen desajustaments mecànics a causa del moviment.


ATTSU instal·la cremadors ajustats al combustible que usen les seves calderes, equipats amb sonda d'oxigen, variador de velocitat, etc. Segons les necessitats del client es pot muntar un cremador mecànic o un cremador electrònic.
 Contacte
Newsletter