Quins tractaments es poden fer a l'aigua abans que circuli per una caldera de vapor industrial?

Sempre abans d'instal·lar una caldera, és necessari assegurar-se que l'aigua que es farà servir arriba al procés amb la màxima qualitat. Però com això no és sempre possible, existeixen tractaments de l'aigua abans del seu ús en el circuit de la caldera. Entre els més freqüents estan l'estovament, la desaireació o l'evaporació. Aquests sistemes de tractament són bàsicament físico-químics.

Sempre l'objectiu és reduir i eliminar les impureses de l'aigua i adaptar l'aigua conforme les dues normatives vigents:

Aigua d'alimentació - EN 12953-10:2003
Aigua de caldera - EN 12953-10:2003

Les calderes que fabrica i instal·la ATTSU estan equipades amb sistemes de control de la qualitat de l'aigua abans i durant el seu funcionament. Amb avisos d'alarma i sistemes de detecció automàtics.Contacte
Newsletter