Quin tipus de biomassa pot utilitzar la caldera de vapor CSPM de ATTSU?

La caldera CSPM de biomassa que fabrica ATTSU està preparada per a admetre qualsevol tipus de biomassa, ja sigui d'origen forestal, agrícola o subproductes de les indústries del paper, del moble i alimentació que puguin ser catalogats com a Biomassa. Aquestes calderes no permeten per normativa Espanyola cremar residus (llots de depuradora, fracció orgànica de residus sòlids urbans (FORSU)), ja que es considera incineració. Això és possible perquè la graella d'aquesta caldera de vapor industrial s'adapta a la mena de biomassa que s'utilitzarà. Els diferents tipus de biomassa tenen diferents potencials energètics, formes i densitats, que la graella permet adaptar als tempos de permanència en la llar de combustió.
Contacte
Newsletter