Calderes de vapor

Contenedor

Sala de calderes mòbil

Es tracta d'una sala de calderes mòbil amb mesures d'un contenidor marítim de 20 peus estàndard o un contenidor aïllat fet a mesura, preparat per a ser connectat i funcionar a mode 'plug & play'.

Per caldera model RL i GE des de 50 kg/h a 2.000 Kg/h de vapor segons les necessitats del client.

El contenidor està equipat amb tots els elements d'una sala de calderes completa, inclosos l'equip de tractament d'aigua, refredador de purgues i tota la instal·lació interior d'alimentació d'aigua, vapor, retorn de condensats i instal·lació elèctrica.

Característiques de la instal·lació a dins d'un contenidor:

La sala de calderes a dins d'un contenidor pot realitzar-se amb els models RL i GE des de 50 a 2.000 Kg/h segons les necessitats del client.

Equip de tractament d'aigua model WTC adaptat al contenidor i al model de caldera escollit.

Refredador de pugues model DF segons la caldera instal·lada.

Mesures exteriors:
----- Llarg:.........6.060 mm.
----- Ample:.......2.440 mm. 
----- Alt:.............2.600 mm.

Porta d’accés per la part frontal (costat del cremador) de doble fulla i lateral d'una sola fulla.

El contenidor és de tipus marítim, preparat per aquest tipus d'instal·lacions, amb una gran resistència a la corrosió, cops i càrregues.

Xemeneia construïda en xapa d'acer inoxidable de paret única amb trencaaigües i barret.

Conducció a l'exterior de la vàlvula de seguretat.

Canonades de ventilació de la caldera i del dipòsit de condensats de l'equip de tractament d'aigua a l'exterior del contenidor, construït amb tub d'acer inoxidable AISI-316.

Canonades d'acer inoxidable AISI-316L de diversos diàmetres per a la conducció de les purgues de la caldera, alimentació de bombes, línia general de vapor, línia de retorn de condensats, etc.

Connexió del sobreeixidor des de l'equip de tractament d'aigua a l'exterior del contenidor.

Possibilitat d'incorporar a l'interior un dipòsit de combustible de 1.000 litres de doble paret amb accessoris i tubs d'aspiració i ventilació segons el model de caldera.

Ventilacions necessàries pel funcionament de la caldera amb reixat.
Instal·lació elèctrica interior (enllumenat interior, endolls, elements de protecció, etc.).
Terra de fusta sobre l'estructura d'acer.
Pintat de color verd o gris ATTSU, o bé color segons les necessitats del client.

Contacte
Newsletter