Calderes d'aigua calenta

Descobreixi els diferents models de calderes d'aigua calenta ATTSU, amb un ampli ventall de potències disponible. Calderes industrials dissenyades segons la directiva europea d'equips a pressió 2014/68/UE.

ACE

Elèctrica baixa tensió (400 - 690 V)

La ATTSU ACE és una caldera d'aigua calenta elèctrica, concebuda per petits i mitjans consums

ACEMV

Elèctrica mitja tensió (4160-6600 V)

La ATTSU ACEMV és una caldera d'aigua calenta elèctrica, concebuda per mitjans i grans consums

S

Gas natural, Gasoil, Fueloil i Biogàs

La caldera S és pirotubular d'inversió de flama o de tres passos depenent de la potència, per a la generació d'aigua calenta.

Contacte
Newsletter