Calderes d'aigua calenta

Descobreixi els diferents models de calderes d'aigua calenta ATTSU, amb un ampli ventall de potències disponible. Calderes industrials dissenyades segons la directiva europea d'equips a pressió 2014/68/UE.

ACE

Elèctrica

La ATTSU ACE és una caldera d'aigua calenta elèctrica, concebuda per petits i mitjans consums

S

Gas natural, Gasoil, Fueloil i Biogàs

La caldera S és pirotubular d'inversió de flama o de tres passos depenent de la potència, per a la generació d'aigua calenta.

Contacte
Newsletter