En què consisteix el muntatge d'una sala de calderes?

Les calderes industrials de certa grandària poden necessitar estar instal·lades una sala de calderes que ha de ser construïda específicament per a ella seguint les instruccions tècniques que la legislació estableix.

El disseny i muntatge d'una sala de calderes pot resultar molt complex, ja que han de tenir-se en compte tots els elements necessaris i la seva ubicació corresponent en l'espai preparat per a això. Entre les nombroses coses a fer i a tenir-se en compte estan:

• Les calderes han d'estar en un espai anivellat, i en una ubicació adequada.

• Ha de muntar-se la xemeneia i les nombroses canonades que entren i surten de la caldera amb les seves respectives vàlvules de seguretat.

• Ha de connectar-se l'aigua d'alimentació des del dipòsit de condensats a la bomba d'entrada d'aigua.

• El dipòsit de condensats ha de comptar amb la seva canonada de ventilació, així com el dipòsit que refreda les purgues.

• Les purgues de la caldera han de connectar-se al refrigerador i al desguàs.

• Les canonades han d'aïllar-se amb el material adequat.

• Ha d'obtenir-se l'homologació de la instal·lació final i tramitar-se’n els permisos per a la seva posada en marxa.

ATTSU inclou entre els seus serveis la modalitat “claus en mà” que inclou el disseny i muntatge de sales per a les calderes de vapor i oli tèrmic, entre altres.Contacte
Newsletter