Per a què és necessari fer anàlisis de l'aigua en les calderes industrials de vapor?

Per al correcte funcionament de qualsevol caldera industrial de vapor, l'empresa operadora de l'equip hi ha de dur a terme purgues i extraccions d'aigua de manera periòdica per a analitzar-les. Aquestes anàlisis ajuden a mantenir-se informat sobre el bon funcionament de la caldera.

Les anàlisis s’han de fer en l'aigua d'alimentació com a mínim abans de la posada en marxa de la caldera, per a comprovar-ne la qualitat de l’aigua aportada per a formar el vapor desitjat, i periòdicament a l'aigua que es manté dins de la caldera.

Encara que tradicionalment s'han modificat les característiques de l'aigua en les calderes mitjançant additius químics, es pot millorar la qualitat de l'aigua d'altres maneres, com proposa ATTSU.Contacte
Newsletter