Per a què serveixen els interacumuladors d'aigua?

Els interacumuladores d'aigua formen part fonamental del subministrament d'aigua calenta sanitària (ACS) de les instal·lacions industrials, d’ edificis o hoteleres, entre d’altres. Són sistemes que escalfen i emmagatzemen l'aigua calenta fins al moment de fer-ne ús.

Un interacumulador està format per un bescanviador de calor, extern o intern, que permet que un fluid a elevada temperatura, per exemple vapor o aigua, la hi cedeixi a l'aigua.

Els interacumuladors que ATTSU fabrica i instal·la per a aigua calenta sanitària són d'acer inoxidable, tenen una capacitat de 200 a 50000 litres i els seus bescanviadors de calor són extraïbles i de tipus carcassa, tubs o plaques. Els bescanviadors estan instal·lats de forma doblegada cap avall per a evitar l'acumulació de microorganismes no desitjats i per afavorir la circulació natural de l'aigua.Contacte
Newsletter