Quants models de calderes industrials que utilitzen biomassa instal·la ATTSU?

Caldera CSPM: Caldera de vapor per a la combustió de biomassa. Amb potències des de 700 kW fins a 25.000 kW. És policombustible, és a dir, admet molts tipus de grandàries i orígens de biomassa.

Caldera FTPM: És un generador de fluid tèrmic d'alta eficiència. Potències des de 100 kW fins a 15.000 kW.

Caldera ASPM: És una caldera d'aigua calenta, dissenyada i fabricada per a generar la combustió a partir de biomassa. La seva potència va des de 500 kW fins a 25.000 kW.

Contacte
Newsletter