Què és una termografia i com s'aplica a les calderes industrials?

Una termografia és un estudi visual, mitjançant raigs infrarojos, de les diferents temperatures d'un procés que permet detectar visualment a temps real pèrdues energètiques o anomalies basant-se en la calor que es dissipa a les instal·lacions.

En el cas de les calderes industrials de vapor es poden fer servir les termografies com a elements de detecció per al manteniment preventiu del seu funcionament, detectant excessos o defectes de temperatura en cada zona de les instal·lacions. A més de detectar fallides en alguna zona del circuit de la caldera, també es poden detectar punts de millora en el rendiment, i tot això sense afectar el funcionament de la caldera.

Les calderes de vapor ATTSU estan equipades amb l'última tecnologia de control de processos, obtenció de dades i monitorització per a l'estudi del rendiment de la instal·lació de vapor.Contacte
Newsletter