Serveis

Controls, automatització, centralització de dades de procés i funcionament dels equips

Sistemes de supervisió, control  i adquisició de dades, coneguts com SCADA (per les sigles en anglès de Supervisory Control And Data Adquisition), com un aspecte fonamental de l’automatització dels processos de manufactura en la indústria actual.
Es destaquen aspectes tècnics i funcionals de la implementació de sistemes SCADA, que permeten a l’ésser humà interactuar amb els processos en els diferents tipus d'indústries sense necessitat d'assumir riscos a la planta, ja que faciliten el control i presa de decisions de manera remota des d'una cabina de control.
Aquest tipus de software constitueix un avanç de gran impacte en l’automatització industrial, ja que permet il·lustrar gràficament els processos productius en pantalla, a més de crear alarmes i advertències a temps real  per aconseguir  una manipulació confiada i plena del procés que es desitja controlar. 

 

 


Contacte
Newsletter