Calderes de fluid tèrmic

Descobreixi els diferents models de calderes de fluid tèrmic ATTSU, amb un ampli ventall de potències disponible. Calderes industrials dissenyades segons la directiva europea d'equips a pressió 2014/68/UE.

FT-PM

Biomassa

La caldera FT-PM és un generador de fluid tèrmic, en execució horitzontal o vertical, de tres passos de fums, d'alta eficiència tèrmica preparada per cremar qualsevol tipus de biomassa.

FTE

Elèctrica

La caldera de fluid tèrmic elèctrica ATTSU FTE utilitza com a energia tèrmica l'electricitat, transformada en calor mitjançant resistències elèctriques submergides en el fluid tèrmic, amb rendiments tèrmics molt elevats

FT Vertical

Gas natural, GLP, Gasoil, Fueloil

La caldera ATTSU FT és un generador d'oli tèrmic, en execució vertical, de tres passos de fums, d'alta eficiència tèrmica.

FT Horitzontal

Gas natural, GLP, Gasoil, Fueloil

La caldera ATTSU FT és un generador d'oli tèrmic, en execució horitzontal, de tres passos de fums, d'alta eficiència tèrmica.

Contacte
Newsletter