Quina norma estableix la qualitat de l'aigua d'entrada al circuit de la caldera industrial de vapor?

La norma UNE-EN 12953-10.2003 és qui estableix els requisits per a la qualitat de l'aigua d'alimentació per a les calderes industrials de vapor. Això implica que cal fer anàlisi en l'aigua d'entrada per a comprovar-ne la qualitat per a ser utilitzada o no pel procés industrial.

Les anàlisis a realitzar són vàries, per a identificar característiques de l'aigua com la seva duresa, alcalinitat o acidesa, salinitat, turbidesa o conductivitat.

Si l'aigua no compleix amb els valors dels paràmetres que s'estableixen en aquesta norma, han de portar-se a terme tractaments per a corregir-ne la qualitat abans d'omplir la caldera de vapor industrial.


Contacte
Newsletter